nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden:

1. Algemeen

Onderstaande algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen, leveringen en alle andere diensten. Afwijkende voorwaarden van derden zijn nadrukkelijk niet aan de orde.
Wijzigingen hierin zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming onzerzijds.

"Pitparts.nl" is ten aller tijden gerechtigd deze algemene verkoopvoorwaarden, en alles wat daar mee samenhang, te wijzigen of uit te breiden.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen; mocht hier sprake van zijn dan zullen wij u dit mededelen via e-mail.

2. Aanbod

Kleine afwijkingen en technische veranderingen t.o.v. onze afbeeldingen of beschrijvingen zijn mogelijk. De getoonde afbeeldingen in de webshop dienen louter ter illustratie, er kunnen dan ook onder geen beding rechten worden ontleend aan de getoonde afbeelding.
Indien er een nieuwe katalogus verschijnt vervalt de oude.

3.Levering en betaling

Levering vindt alleen dan plaats indien de koper de goederen bij ontvangst direct betaald.
Er bestaat geen minimale bestelhoeveelheid.
Al onze prijzen zijn incl. 21% BTW.
Het blijft ons voorbehouden deelleveringen uit te voeren, mits deze de afwikkeling van uw bestelling niet in de weg staat.
Bestellingen buiten Nederland worden met de plaatselijke toeslagen verhoogd.
Betalingen via bank op Bankrekeningnummer NL69 INGB 0006 6690 80 t.n.v. Pitparts.nl te Emmen

4. Levertijden

Goederen die bij ons op voorraad zijn worden binnen 5 werkdagen naar u verstuurd.
Mocht een artikel niet op voorraad zijn zullen wij u middels e-mail verwittigen over de levertijd, en zullen deze zo spoedig mogelijk aan u verzenden.
Mocht door overmacht de vastgestelde levertermijn niet behaald worden, wordt deze verlengt met de daarvoor benodigde termijn.
Mocht de levertermijn niet behaald worden door andere redenen, dan de hierboven genoemde, is de koper gerechtigd deze schriftelijk te ontbinden.
Mocht de levertermijn niet behaald worden door onvermogen van onze toeleveranciers, kunnen zowel "Pitparts.nl" als de koper zich, na schriftelijke toestemming, terugtrekken.
Zover de levertermijn niet meer als 3 maanden bedraagt, is het niet mogelijk aanspraken op evt. schade of verlies te maken, alleen dan wanneer "Pitparts.nl" zich schuldig maakt aan wanprestatie.

5. Retourrecht

Wij garanderen voor niet gebruikte goederen een retourrecht van 14 dagen. De retourzending wordt alleen door ons in ontvangst genomen als deze in onberispelijke staat verkeerd en voldoende gefrankeerd is. Eventuele kosten, door ons gemaakt, worden aan u doorberekend.
Het retourrecht is niet geldig voor aanbiedingen en overjarige artikelen.

6. Risico-overdracht

Het risico van het verzenden van de goederen gaat met het verzenden door "Pitparts.nl" over op de koper.

7. Garantie

"Pitparts.nl" garandeert dat, de verkochte goederen, op het moment van verzenden vrij van materiaal- en fabrieksfouten is.

Bij ontvangst van de goederen heeft de koper de plicht om de verpakking te controleren op evt. beschadigingen. In geval van beschadigingen moeten die binnen 5 dagen schriftelijk aan ons medegedeeld worden. Gebeurt dit niet dan vervalt het recht op vervanging.
Dit recht vervalt als koper de geleverde goederen verandert.

Mochten goederen bij aflevering beschadigd zijn dan zorgt "Pitparts.nl" ervoor dat deze kostenloos vervangen worden. Gedeeltelijke vervanging behoort tot de mogelijkheid.

8. Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde artikel.

9. Eigendomsrecht

Tot het moment van betaling blijven de goederen eigendom van "Pitparts.nl"

10.Verzending

Verzendkosten zijn geldig tot een maximum van 30 kg. Daarboven gelden andere tarieven. Neem contact op met ons over deze tarieven.

Na ontvangst van de door u bestelde goederen heeft u het recht om deze binnen 7 dagen retour te sturen indien deze niet voldoen aan uw wensen. Vanzelfsprekend moeten de goederen in onberispelijke staat bij ons arriveren. De koopovereenkomst wordt hierna ontbonden.

Made by Carla Gerdes!